בניית מחסן במשך יום אחד.
8 בנובמבר 2022
הקמת חניון בבני ברק
8 בנובמבר 2022

תיעוד צמיחת חיטה.

צילום ועריכה: אילן רינת.