תיעוד צמיחת חיטה.
8 בנובמבר 2022

בניית מחסן במשך יום אחד.

צילום ועריכה: אילן רינת.