בניית בניין מדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן
24 באוגוסט 2023

צילום ועריכה: אילן רינת.